Home Uddannelse & Ledelse Når organisationsudvikling skal være en succes

Når organisationsudvikling skal være en succes

0
Når organisationsudvikling skal være en succes

Alle virksomheder har på et eller andet tidspunkt behov for at tilpasset sig nye vilkår. Om det så er eksterne vilkår, så som markedsvilkårene, hvor der opstår nye trusler eller muligheder, eller om det er interne vilkår, så som ændring i de ressourcer, man har tilgængelige, så vil alle virksomheder stå i de situationer, hvor der skal handles og hvor handlingen byder organisationen at ændre sig.

Organisationsudvikling kan være mange ting. Under alle omstændigheder vil det kræve en ændring af enten medarbejdere, ledere eller begge parter. Mange gange vil det kræve ledertræning og teambuilding, hvis organisastionsændringen skal lykkes. Og det er en proces, der kræver en vis form for ekspertviden og erfaring at navigere igennem, for at det skal blive en succes.

Specielister i organisationsudvikling

Gml-hr.dk har specialiseret sig i blandt andet Organisationsudvikling. Gml-hr har gennemført trænings- og udviklingsforløb for en bred vifte af virksomheder og på tværs af mange brancher. Gml-hr ser det som det vigtigste i en organisationsudviklingsproces at forløse potentialet i medarbejderne og teamet i organisationen, så det gavner hele forretningen.

Som ovenfor nævnt er en vigtig brik at udvikle lederne, så de kan håndtere de nye vilkår og udfordringer. Ledelsen har om nogen et ansvar for at organisationsforandringer lykkes. De er rollemodeller for de medarbejder, de har under sig og skal inspirere dem til at yde deres bedste. Gml-hr laver ledertræning på forskellige niveauer og på forskellige trin, og udviklingsforløbet kan for eksempel indeholde; salgsledelse, distanceledelse, coachende samtaler, teambuilding, rekruttering og personlig effektivitet. Forløbet bliver sammensat ud fra, de udfordringer virksomheden står i og ud fra hvilket mål virksomheden gerne vil bevæge sig hen mod.